Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 48, 27 luty 2009