Pisemne zapytanie E-1603/06 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Rady. gwarantowanego dochodu minimalnego