Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7108 – Axpo Group/EDP Group/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG