Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 119, 19 maj 2006