Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 317, 31 październik 2013