Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 316, 19 październik 2012