Sprawa T-85/05 R: Postanowienie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2005 r. — Dimos Ano Liosion i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Fundusz Spójności — Decyzja o współfinansowaniu — Projekt higienicznego składowania odpadów domowych — Dopuszczalność — Fumus boni juris — Okoliczności niecierpiące zwłoki — Brak)