Pisemne zapytanie E-4611/06 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. wytycznych pozwalających parlamentom krajowym na zgłaszanie uwag co do wspólnotowych projektów legislacyjnych