Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7738 – Naxicap/Banque publique d’investissement/DEFTA Group) (Tekst mający znaczenie dla EOG)