Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – Przedłużenie terminu składania wniosków (Dz.U. C 158 z 13.5.2015)