Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 6, 08 styczeń 2005