Pisemne zapytanie P-0473/06 skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji. próby przejęcia grupy Arcelor