Pisemne zapytanie E-1270/05 skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy