Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 16, 22 styczeń 2009