Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 148, 18 czerwiec 2005