Pisemne zapytanie E-1289/06 skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Rady. deklaracji Javiera Solany dotyczących śmierci Slobodana Milosevica