Sprawa T-280/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 stycznia 2006 r. — Van Mannekus przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chin — Zmiana uprzednio nałożonych środków antydumpingowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zarzut niedopuszczalności)