Decyzja Komisji z dnia 25/08/2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.3518 - LACTALIS / GRUPO PRADO CERVERA / CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)