2004 08 25 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.3518 - LACTALIS / GRUPO PRADO CERVERA / CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)