Sprawa T-351/14: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2014 r. – Construlink przeciwko OHIM– Wit-Software (GATEWIT)