Oprava povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( Úř. věst. C 43 ze dne 15.2.2013 )