Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 279, 28 sierpień 2004