Pisemne zapytanie E-1767/04 złożone przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji. zasad mianowania nowych komisarzy