Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 74, 31 marzec 2007