Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 21, 24 styczeń 2008