Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 197, 04 sierpień 2004