Opinia rzecznika generalnego Mayras przedstawione w dniu 17 września 1980 r.