Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: wspólna ujednolicona podstawa opodatkowania (2005/2120(INI))