Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 15, 20 styczeń 2011