Pisemne zapytanie P-1778/06 skierowane przez: Joan Calabuig Rull (PSE) do Komisji. wielostronnych negocjacji w sprawie produktów nierolniczych i barier pozacelnych