Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7513 – AR Packaging Group/MWV European Tobacco and General Packaging Folding Carton Operations) (Tekst mający znaczenie dla EOG)