Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7513 – AR Packaging Group / MWV European Tobacco and General Packaging Folding Carton Operations) (Tekstas svarbus EEE)