Decyzja nr 1/2019 Mieszanego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2019/258]