Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 48, 16 luty 2007