Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 145, 11 czerwiec 2008