Pisemne zapytanie E-1632/04 złożone przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. ram finansowania działań Wspólnoty wspierających politykę konsumencką