Komisijas Regula (EK) Nr. 1663/2004 (2004. gada 23. septembris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2004. gada septembrī iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem