Sprawa C-104/05 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 28 września 2006 r. — El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Graficzny znak towarowy EMILIO PUCCI — Sprzeciw wniesiony przez uprawnionego z rejestracji graficznych krajowych znaków towarowych EMIDIO TUCCI — Podobieństwo towarów)