Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 121, 01 czerwiec 2007