Opinia Komisji z dnia 27 marca 2013 r. dotycząca planu unieszkodliwienia odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z wycofaniem z eksploatacji jednostek 1 i 2 elektrowni jądrowej w Kozłoduju w Bułgarii