Věc C-120/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. března 2014 Christophem Kleinem proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 21. ledna 2014 ve věci T-309/10, Christoph Klein v. Evropská komise