Kommissionens förordning (EG) nr 705/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 22/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige