Sprawa T-472/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 13 sierpnia 2015 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) od wyroku wydanego w dniu 3 czerwca 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-78/14, Gross/ESDZ