Pisemne zapytanie E-4933/05 skierowane przez: Giuseppe Castiglionego (PPE-DE) i Maria Mantovaniego (PPE-DE) do Komisji. niewłaściwego stosowania dyrektywy 91/414(EWG) - przypadku metolachloru (MOC)