Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund IV/LR Global Holding) Tekst mający znaczenie dla EOG