Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 307, 18 ta' Diċembru 2007