Sprawa T-486/09: Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. — Polska przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Środki rozwoju obszarów wiejskich — Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania i środowisko rolne — Ryczałtowa korekta finansowa — Wydatki poniesione przez Polskę — Protokoły kontroli — Skuteczność kontroli — System sankcji — Obowiązek uzasadnienia)