Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2021. gada 20. janvāris.