Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 217, 11 sierpień 2010