Sprawa C-308/05: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 19 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów